Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции жк телевизора Philips 24HFL2839T, страница 119

Philips
Українська - 118 -
В першу чергу виконується пошук файлів фото-
графій. Якщо файлів фотографій не знайдено,
програма починає шукати відеофайли. Якщо не
знайдено жодного відеофайлу, програма починає
шукати аудіофайли.
Після того, як знайдено файл для відтворення,
формат цього файлу буде вважатися як постійний
вибір і кожен файл в цьому форматі буде відтво-
рюватися в нескінченному циклі. Використання
пульту дистанційного керування для виходу з
режиму і виконання інших операцій приводить до
закінчення процесу відтворення файлів і перери-
вання циклу.
Якщо телевізор не може знайти жодного меді-
а-файлу, на екрані відображається головне меню
медіа-браузера. Щоб виконати пошук файлів у
всіх вкладених папках в пристрої USB, встановіть
параметр Стиль подання в значення Плоский.
Зауваження: Якщо телевізор перебуває в режимі
очікування, ця функція є недоступною.
ВАЖЛИВО! Перед під'єднанням до телевізора
зробіть резервну копію файлів. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження файлів або
втрату даних. Деякі типи USB-пристроїв (напри-
клад, MP3-програвачі) або USB-диски/пам'ять
можуть виявитися несумісними з цим телевізором.
Меню медiа-браузера
Робота в режимі Цикл/Перемішування
Увімкніть відтворення
кнопкою Відтворення та
активуйте
Усі файли зі списку будуть
постійно програватися в
оригінальному порядку
Увімкніть відтворення
кнопкою OK та активуйте
Один файл буде
програватися циклічно
(повторюватися)
Увімкніть відтворення
кнопкою Відтворення та
активуйте
Усі файли зі списку будуть
постійно програватися у
випадковому порядку
Увімкніть відтворення
кнопкою Відтворення та
активуйте ,
Усі файли зі списку будуть
постійно програватися
в одному довільному
порядку
CEC
Ця функція дозволяє керувати пультом дистан-
ційного керування телевізора під'єднаними через
порти HDMI пристроями, якщо вони сумісні зі
стандартом CEC.
Спочатку необхідно встановити параметр CEC в
меню Налаштування > Більше в значення Увімк-
нено. Натисніть кнопку Джерело та виберіть зі
Списку джерел вхід HDMI, до якого під'єднаний
пристрій CEC. Коли під'єднується новий пристрій
CEC, він з'явиться у списку джерел під своїм ім'ям
замість назви відповідного HDMI порту (DVD
Player, Recorder 1 і т. д.).
Пульт від телевізора автоматично зможе переда-
вати основні команди після вибору приєднаного
джерела HDMI.
Щоб вимкнути цей режим та перемкнути пульт
на телевізор, натисніть та утримуйте протягом 3
секунд кнопку «0-Нуль» на пульті дистанційного
керування. Цей режим також можна увімкнути або
вимкнути в меню Налаштування > Більше.
Цей телевізор підтримує також режим ревер-
сивного звукового каналу (Audio Return Channel,
ARC). Ця функція являє собою звуковий канал,
призначений для заміни кабелів між телевізором
та аудіосистемою (ресивером або акустичною
системою).
У режимі ARC телевізор не вимикає інші аудіо-
виходи. Тому, якщо ви хочете чути аудіо тільки з
під'єднаної аудіосистеми, слід вручну зменшити
гучність телевізора до нуля (включно із іншими
оптичними або коаксіальними цифровими вихода-
ми). Щоб змінити гучність під'єднаного пристрою,
необхідно вибрати пристрій зі списку джерел.
Після цього кнопки регулювання гучності будуть
керувати під'єднаним пристроєм.
Зауваження: ARC підтримується тільки на
вході HDMI1.
Управління звуком
Дозволяє використовувати разом з телевізором
аудіо підсилювач / ресивер. У цьому режимі гуч-
ність можна регулювати з пульту дистанційного
керування телевізора. Для увімкнення цього ре-
жиму встановіть параметр Динаміки в меню На-
лаштування > Більше в значення Підсилювач.
Динаміки телевізора будуть вимкнені, а звук пе-
редаватиметься до під'єднаної звукової системи.
Зауваження: Аудіо пристрій повинен
підтримувати функцію системного управління
аудіо, а режим CEC повинен бути встановлений
як Увімкнено.
Зміна налаштувань телевізора
Для доступу до наведених нижче параметрів:
1- Натисніть кнопку Меnu
2- Виділіть потрібну опцію
3- Натисніть кнопку OK для підтвердження
Параметри відображення
Режим: Обирається один з наступних режимів
зображення: Кіно, Гра(*), Спорт, Динамічний і
Природна передача кольору.
(*)Режим Гра може бути недоступним залежно
від поточного вибору джерела.
eXPert PDF
Trial
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован