Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции пылесоса THOMAS Power Pack 1620, страница 18

THOMAS
noch over scherpe kanten en oppervlakken wordt
getrokken.
Het gebruik van verlengkabels in vochtige ruimtes
moet worden vermeden.
Schade an het apparaat, an de toebehoren of aan
de netaansluitingsleiding (speciale leiding
noodzakelijk) nooit zelf repareren, maar alleen door
een geautoriseerde klantenservice laten herstellen,
want veranderingen aan het apparaat kunnen
gevaarlijk voor Uw gezondheid zijn. Zorgt U
ervoor, dat alleen originele reserveonderdelen en
toebehoren woren gebruikt.
Ledigt en reinigt U de reservoir onmiddellijk na het
natzuigen.
Verpakking
Na het uitpakken het apparaat op transportschade
en de leveringsomvang op volledigheid controleren!
Bij schade of onvolledige levering neemt u contact
op met uw dealer of de technische dienst van
THOMAS!
Het originele karton niet wegwerpen! Het karton
kan dienen voor het opbergen van het apparaat bij
buitenbedrijfstelling en voor de terugzending naar
uw dealer of de technische dienst van THOMAS!
Milieutips
Verwijdert U het apparaat naar de plaatselijke
voorschriften en snijdt U vooraf de getrokken
netstekker af.
Montage zwenkwielen
A Sluitsnapschoot openen den de motorkop
afnemen.
B Zwenkwielen en bouten vast in de
reservoirbodem indrukken.
Droogzuigen
! Na een voorafgaand natzuigen moet het
apparaat absoluut droog zijn; ook de slang of
buis eventueel vooraf drogen..
Nooit zonder of met beschadigde filters
droogzuigen!
C Langlevend nat- en droogfilter (23) monteren en
met draaiklemmen vastzetten.
D Uitsluitend model POWER PACK 1616:
Schuimstoffilter, paperbeschermfilter en spanring
monteren en met draaiklemmen beveiligen.
E Filterzak vast op de toevoeropening drukken en
aan de reservoirwand aanleggen.
F Motorkop opzetten en sluisnapschoot sluiten.
G Zuigslang aansluiten. Voor het afnemen de
zuigaansluiting opzij draaien en eruit trekken.
Monteert U de gewensde toebehoren.
Netstekker aansluiten.
H Apperaat met IN/UIT-schakelaar (5) inschakelen.
i Met de zuigkrachtregeling (11, afb. J) laat zich de
zuigkracht veranderen.
– Nevenbeluchtingsklep gesloten =
volle zuigkracht
– Nevenbeluchtingsklep geopend =
verminderde zuigkracht
Model THOMAS POWER PACK 1630 SE
Aan het stopcontact van het apparaat kunnen
elektrowerktuigen met een vermogen van 60 - 2000
W worden aangesloten.
Er zijn twee bedrijfsstanden mogelijk die met deze
keuzeschakelaar (7) aan het aggregaat kunnen
worden gekozen.
H Keuzeschakelaar (7)
Normaal gebruik:
de toets met het controlelampje mag
niet ingedrukt zijn.
Onmiddellijk starten van de alleszuiger voor alle
zuigwerkzaamheden door schakelen van de
AAN/UIT schakelaar (5).
Automatisch
Deze bedrijfsstand kiezen, wanneer een
elektrowerktuig met stofafzuiging wordt
aangesloten. Het elektrowerktuig aan het
stopcontact van het apparaat aansluiten en de
zuigslang met het elektrowerktuig verbinden.
16
PowerPack-Serie 2004-01 23.07.2004 11:17 Uhr Seite 16
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован

Смотрите также другие инструкции раздела THOMAS